Logo
გაძლიერებული ძებნა
«    დეკემბერი 2023    »
ორსაოთხუპაშაკვ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Advertisement on this site
Datalife Engine
კატეგორიები
პოპულარული
გამოკითხვა
მოგწონთ თუ არა ?ნტერნეტშეერთება?

კ? love
არა bullyრეკლამა
Advertise on this site
მთვლელი
ფასდაკლება 35 ლარ?ან? პაკეტ? 30 ლარად ---1 მარტ?დან

WIFI -ს ჩართვ?ს შესაძლებლობა ყველა პაკეტზე ----1 მარტ?დან


?ურ?დ?ულ? პ?რებ?ს გარდა
 
Read More


გადახდ?ს მოქნ?ლ? ს?ს?ტემა


5 აგვ?სტოდან შესაძლებელ?ა გადა?ხადოთ ?ნტერნეტმომსახურეობ?ს თვ?ურ? ღ?რებულება ნაწ?ლ-ნაწ?ლ.ანუ თუ არ გაქვთ პაკეტ?ს ღ?რებულებ?ს სრულ? თანხა ,თქვენ შეგ?ძლ?ათ გადა?ხადოთ მ?ს? ნაწ?ლ? და თქვენ ?ნტერნეტ? ჩაგერთვებათ. აქც?ა მოქმედებს 30ლარ? და მეტ? ღ?რებულებ?ს პაკეტებ?ს მოსარგებლე აბონენტებ?სატვ?ს. მ?ნ?მალურ? გადასახად? შეადგენს: "ნორმალურ?" - 15ლარ?, "wifi"- 20ლარ?, "პრემ?უმ?"-30 ლარ?, "ნორმალურ?2"-30 ლარ?, "ნორმალურ?3"-40 ლარ?
 
Read More


?ნტერნეტ?ს დადგმ?ს მსურველებს!


კომპან?ა "სვ?რ?ნეტ?" გთავაზობთ უფასო ?ნსტალაც?ას და შემდგომ ტექნ?კურ მომსახურეობას.
თუ პოტენც?ურ? აბონენტ? ანტენას შე?ძენს კომპან??სგან, მაშ?ნ ?ს მ??ღებს უფასო ?ნტერნეტმომსახურეობას პ?რველ? 30 დღ?ს განმავლობაშ?.
 
Read More


უკვე შესაძლებელ?ა დავალ?ანებ?ს შემოწმება სა?ტ?ს საშუალებ?თ


გადახდ?ს ახალ? მეთოდებ?

PayNet წარმოადგენს უნ?ვერსალურ საბ?ლ?ნგო ს?სტემას, რომელ?ც ?ძლევა შესაძლებლობას მასშ? ჩართულ ?ნტერნეტ პროვა?დერებს გადაუხადოთ ?ნტერნეტ?ს მომსახურებ?ს საფასურ?, ს?სტემ?ს პარტნ?ორ? საგადამხდელო არხებ?ს საშუალებ?თ.
?ნსტრუქც?ს სანახავად დააჭ?რეთ ლოგოებს

გადახდ?ს ახალ? მეთოდებ?


გადახდ?ს ახალ? მეთოდებ?
საკომ?ს?ო: 0%
საკომ?ს?ო: 0%დავალ?ანებ?ს შესამოწმებლად დააჭ?რეთ აქ

მათ ვ?ნც შეცვალა ტელეფონ?ს ნომერ? ,დარეკეთ ნომერზე 557 997633 ან 557 792 792 და ოპერატორ? დაარეგ?სტრ?რებს თქვენ ახალ ნომერს
 
Read More


ამ?ერ?დან "სვ?რ?ნეტ?" საკონსულტაც?ო მომსახურეობას გაგ?წევთ შემდეგ ტელეფონ?ს ნომრებ?დან

577 792 792 : 0 790 792 792 ყოველდღე შაბათ-კვ?რ?ს გარდა 10 დან 18 საათამდე

593 12 77 88 ყოველდღე 10 დან 18 საათამდე
 
Read More


ბრძანება

უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?ს ხელშეკრულებაშ? ცვლ?ლელებ?ს შესახებ

აღრ?ცხვ?ს ელექტრონულ? ს?სტემ?ს დანერგვ?ს გამო 2011წლ?ს 1 აპრ?ლ?დან, უკაბელო ?ნტერნეტ?თმომსახურებ?ს ხელშეკრულებ?ს 2.4 პუქტშ? შევ?დეს ცვლ?ლებებ? და ჩამოყალ?ბდეს შემდეგნა?რად:

2.4. ?ნტერნეტმომსახურეობ?ს თვ?ურ?„სააბონენტო გადასახად?ს” ვადებშ? გადაუხდელობ?ს გამო გამოწვეულ? ?ნტერნეტმომსახურეობ?ს შეჩერებ?ს პერ?ოდშ? ,აბონენტს არ დაერ?ცხება სააბონენტო გადასახად?.
 
Read More


ანტენ?ს,კვებ?ს ბლოკ?ს და კომპ?უტერ?ს შეერთებ?ს სქემა


��?ნსტრუქც��?ებ��?


სურათ?ს გასად?დებლად დააჭ?რეთ სურათს


��?ნსტრუქც��?ებ��?��?ნსტრუქც��?ებ��?სურათ?ს გასად?დებლად დააჭ?რეთ სურათს
��?ნსტრუქც��?ებ��?სურათ?ს გასად?დებლად დააჭ?რეთ სურათს
თქვენს კომპ?უტერზე ?ნტერნეტ?ს მ?ღებ?სთვ?ს აუც?ლებელ?ა სწორ? სქემ?ს აწყობა.თუ მოხდება ?სე,რომ თქვენ? მოწყობ?ლობებ? არასწორ? თანმ?მდევრობ?თ ?ქნება შეერთებულ? თქვენ? კომპ?უტერ? ვერ დაუკავშ?რდება თქვენს ანტენას და შესაბამ?სად ვერ მოხვდება ?ნტერნეტ?ს ქსელშ?.
ასევე არასწორ? შეერთებ?სას თქვენ შე?ძლება დააზ?ანოთ თქვენ?ვე კომპ?უტერ?. ასე რომ ფრთხ?ლად ?ყავ?თ და მ?ყევ?თ ?ნსტრუქც?ას,რომელსაც მწარმოებელ? და ჩვენ? კომპან?ა გთავაზობთ.
 
Read More


ხელშეკრულებ?ს 2.5 პუნქტ?ს თანახმად ,აბონენტ? რომელ?ც არ დააპაუზებს ?ნეტრნეტმომსახურეობას და 60 დღე ზედ?ზედ გაეთ?შება ქსელ?დან,მას კომპან?ა გაუწყვ?ტავს ხელშეკრულებას.ხელახალ? ჩართვ?ს შემთხვევაშ? გაფორმდება ახალ? ხელშეკრულება, მოხდება ხელახალ? ?ნსტალაც?ა და აბონენტ? ვალდებულ? ?ქნება გადა?ხადოს ?ნსტალაც??ს გადასახად?.
2.5.კომპან?ა უფლებამოს?ლ?ა ყოველგვარ? გაფრთხ?ლებ?ს გარეშე,ცალმხრ?ვად გავ?დეს ხელშეკრულებ?დან თუ აბონენტ? 60 კალენდარულ? დღე არ ?სარგებლებს ?ნტერნეტმომსახურეობ?თ.
 
Read More


ამ?ერ?დან შეგეძლებათ ელექტრონულ? ფორმ?თ შეავსოთ განაცხად? მომსახურეობ?ს დაწყებ?ს,დაპაუზებ?ს და პაკეტ?ს შეცვლ?სათვ?ს.?ხ?ლეთ თავ? ელექტრონულ? მომსახურეობა
 
Read More


Previous 1 2 Next


საიტები
თბილისის დრო
დიზაინი რედაქტირებულია ბესიკი წაქაძის მიერ